Професионална гимназия "Г. С. Раковски"  

Събота, 2018-12-15, 6.08.48

Влезли сте като Гост | Група "Гости"Добре дошли Гост | RSS


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
"Георги Сава Раковски" гр. Костенец

 

Твоят час 2016/2017

 

Публична изява по проект „Твоят час” в  ПГ „Г. С. Раковски” - град Костенец

 

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004-0004  "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2"

 

На  1 декември 2016 година в ПГ ”Георги С. Раковски” се проведе публична изява на групата по интереси ”Моето здраве”  с  ръководител  Мариета  Котовска  по Проект BG05M20P001-2.004-0004  "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА  ИМ  ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 2" финансиран  от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" , съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейските структурни и инвестиционни фондове „Образованието- основна част от интеграцията”

 

В  тази изява участваха ученици от VIII  до  XII клас.Представени бяха презентации на тема „История на заболяването СПИН” и „СПИН- глобален проблем”. Отбори от определени класове   изработиха модел на  HIV, решаваха казуси и представиха проекти на диплянки с интересни послания. На всички ученици бяха раздадени агитационни  материали осигурени от РЗИ- Софийска област.   

Снимки от събитието

Сайт на проекта

Меню на сайта
СНИМКИ
Новини
[2018-07-04]
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ (0)
[2018-07-04]
Прием 2018-2019 учебна година (0)
[2018-04-26]
Покана за Фестивал на професиите (0)
Търси
Форма за вход
Copyright MyCorp © 2018