Професионална гимназия "Г. С. Раковски"  

Четвъртък, 2021-05-06, 5.11.01

Влезли сте като Гост | Група "Гости"Добре дошли Гост | RSS


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
"Георги Сава Раковски" гр. Костенец

 

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

        Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на допълнително възникнали строително-монтажнидейности при изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на отоплителна инсталация в Професионална гимназия „Георги Сава Раковски" – гр. Костенец".

Задължителна документация по поканата

Протокол и решение по поканата

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на поръчката: „Доставка на оборудване за нуждите на ПГ „Георги Сава Раковски” по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, Модул „Подобряване на училищната среда”, Дейност 1 „Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории” .

Задължителна документация по поканата

Протокол и решение по поканата

 

 

Публична покана

Предмет на поръчката:
             Доставка на оборудване за нуждите на ПГ "Г. С. Раковски" по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", Модул "Подобряване на училищната среда"
             Срок за получаване на офертите 10.11.2014г., 10.00ч.

Задължителна документация по поканата

\В отговор на постъпило запитване поставяме допълнителна информация относно:

- Готварски парен конвектомат с 6 броя тави 

- Работна маса с 2 Умивални басейна – размер на  басейните: 400х400х250

Протокол и решение към публичната покана

 Публична покана с номер в Портала за обществени поръчки 9032483

Предмет на поръчката:
             Извършване на проектиране и изграждане на котелна и отоплителна инсталация  на пелети в Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" град Костенец
             Срок за получаване на офертите 18.08.2014г., 16.00ч.

Задължителна документация по офертата

 

 


П И С М О  -  П О К А Н А

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

          Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана по условията и реда на глава осем „а”, чл. 101а от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и изграждане на котелна и отоплителна инсталация на пелети в Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" - гр.Костенец", открита с Публична покана № 477  от 05.08.2014 г. на Директора на Професионална гимназия "Георги Сава Раковски", назначената комисия за провеждането й със Заповед № 1982-582 от 08.09.2014 г. на Директора на Професионална гимназия "Георги Сава Раковски", ще има заседание по ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ на 12.09.2014 г. от 15.00 ч. в Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" – гр. Костенец, ул. „Свети Свети Кирил и Методий” №5.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Николина Черешарова

Директор на ПГ "Георги Сава Раковски"


Протокол към Публична покана №477 от 05.08.2014г.


 

 

Free web counter
Магазин за дрехи

 

 

Меню на сайта
СНИМКИ
Новини
[2021-04-14]
Непознатият Раковски (0)
[2021-04-11]
200 години от рождението на Раковски (0)
[2021-02-19]
Технологична работилница в ПГ (0)
Търси
Форма за вход
Copyright MyCorp © 2021