Професионална гимназия "Г. С. Раковски"  

Четвъртък, 2021-05-06, 6.32.47

Влезли сте като Гост | Група "Гости"Добре дошли Гост | RSS


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
"Георги Сава Раковски" гр. Костенец

 

Леонардо Да Винчи

 

 

 


След завършване на Проекта 2013-1-BG1-LEO01-08907 „Трансфер на добри практики от испанския опит в туристическото обслужване”получихме 3 сертификата:

  • Сертификат за проведената практика, издаден от партньорите Europroyectos LdV Granada,  Испания
  • EUROPASS Мобилност
  • Сертификат за владеене на испански език - ниво А2

Получените сертификати удостоверяват проведената производствена практика и доказват нашите възможности за професионална работа на реални работни  места извън България на територията на  Европейския съюз.

 


Мнението и оценката на испанския партньор за изпълнението на проекта

         „Участниците следваха дейностите, заложени в ежедневната работна програма, и изпълниха поставените задачи. Повечето от дейностите се превърнаха в обмен на знания, защото бенефициентите в Проекта споделиха информация, отнасяща се за българския начин на работа и го сравниха с испанския. Те бяха заинтересовани от всички дейности, обръщаха внимание на всеки детайл и информация и показаха техния интерес, задавайки въпроси, с цел да придобият повече знания. Europroyectos LdV Granada счита, че нивото на обучение, постигнато от участниците, обогати до голяма степен техните професионални умения. Искрено вярваме, че придобитият европейски опит ще бъде изключително полезен за бъдещето им професионално развитие и ще повиши техните технически и работни компетенции.

         Поради всичко казано до момента считаме, че изпълнението на този проект бе ОТЛИЧНО.”

 

Хектор Бернар

Директор на Europroyectos LdV Granada

 


Професионални компетентности на реални работни места

Проведохме 3-седмична практика в реална работна среда в ресторанти, хотели и туристически агенции.  Имахме възможността да работим на различни  позиции  и да изградим приятелски взаимоотношения с работодателите и персонала. Усъвършенствахме езиковите си и професионални знания и умения, усвоихме нови техники и нов опит.

Придобихме умения за работа в екип и се научихме да се адаптираме към различна професионална среда.

Усвоихме умения за комуникация в различни туристически дейности и различни ситуации от работната среда.

Научихме се да прилагаме на практика теоретичните знания.

 Запознахме се с маркетинговите стратегии в Испания.

Спазвахме технологичната последователност на специфични дейности на работните места.

Наблюдавахме различни задачи и дейности, за да разберем особеностите им и  да се научим как да ги извършваме самостоятелно.

Извършвахме резервации, настанявахме, издавахме документи,  регистрирахме гостите на хотела.

Научихме се да издаваме документи при освобождаване на стаи.

Давахме информация за местните забележителности, ресторанти и  магазини.

Правихме резервации по телефон и факс.

Извършвахме администраторска работа с компютър /принтиране, попълване, сканиране, работа с резервационни системи/.

Подготвяхме единични и двойни стаи за гостите на хотела.

Практикувахме испански и английски език при посрещане на гостите, като се съобразявахме с местния етикет, усвоихме специфична терминология.

 


Културни компетентности

Опознахме традициите, културата и историята на Испания. Впечатлени сме от професионализма  на испанците.  Те приемат работата си като задължение, но не като нещо отегчително и безинтересно. За тях работата е възможност всеки ден да стават все по-добри в своята област и да се самоусъвършенстват.

Направи ни впечатление, че всички са много любезни и приятелски настроени един към друг и към нас.

В изпълнение на една от основните цели на Проекта  да усвоим съвременни методи за прилагане на ефективен маркетинг и реклама в туризма посетихме дворците Аламбра и Хенералифе и средиземноморското пристанище Малага.


Какво видяхме и научихме

•Беше приятно, имаше положителни и отрицателни моменти, с една дума - приключение
•Ако започнeм работа в тази сфера, ще сме запознати с правилата, начина на общуване и имаме подготовка  за работа.
•Бързо се адаптирахме поради възложените ни отговорности.
•Придобихме по-голямо самочувствие и сме мотивирани за бъдещето си професионално развитие.
•Високо ниво на обслужване , уют и различна атмосфера
•Испанците са запазили автентичността на сградите, специфичната архитектура и задушевна атмосфера и така привличат туристи от цял свят.
•Неописуеми атракции навсякъде – за малки и големи.
•Огромно количество и разнообразни рекламни материали, каталози и брошури.
•Има изисквания към облеклото на обществени места. Има туристическа полиция.
•Дисциплината във всичко и лоялността към работодателя.

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

За да стигнем до триседмичния стаж в ресторанти, хотели и туристически агенции в Гранада, Испания, ние, ученици от 10 и 11 клас, обучаващи се в професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ , бяхме избрани за участие в Проекта по предварително изработени критерии.

Одобрените кандидати преминахме през обучение, включващо 100 часа езикова подготовка  по испански език, 30 часа професионална и 30 часа културна подготовка. Обучението завърши с тест по испански език,  който удостовери степента на усвоените езикови знания и умения.

Госпожа Черешарова и госпожа Тончева организираха и проведоха няколко родителски срещи, на които запознаха нас и родителите ни с дейностите по Проекта.

Подготвихме документите за пътуването и подписахме договори за нашите задължения и отговорности при провеждане на мобилността.

 

 

 
 

 

Началото

Професионална гимназия „ Георги Сава Раковски” спечели проект 2013-1-BG1-LEO01-08907 „Трансфер на добри практики от испанския опит в туристическото обслужване” на стойност 51 502 евро по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо Да Винчи”, дейност „Мобилност”.

Проектът е насочен към целева група от 20 ученика, на възраст 17-19 години, обучаващи се в Х-ХI клас, специалност "Организация на туризма и свободното време".

Цели и задачи:

1. Придобиване на знания и умения по професията в реална работна среда, съобразно изискванията на европейския пазар на труда.

2. Трансфер на добри практики, приложими на българския туристически пазар след запознаване с чуждия опит в туризма на известна туристическа дестинация.

3. Усъвършенстване на езиковите умения, опознаване на традициите, културата и историята на Испания като начин за сближаване, активно европейско гражданство и междукултурен диалог

Дейности:

Продължителността на проекта е 21 месеца, което обезпечава адекватната подготовка, мобилност, обучение и разпространение на резултатите:

•        Сключване на договор с НА и с партньорската организация, избор на екип по проекта,назначаване на комисия за изработка на критерии за подбор и подбор на ползватели, организация на работната програма;

•        Избор на ползватели и провеждане на предварителна езикова, педагогическа и културна подготовка ( по график от ноември 2013г до края на юни 2014г);

•        Осъществяване на мобилността в град Гранада, Испания в рамките на три седмици – от 06.07. до 26.07.2014г.

•        Сертифициране на практиката (Сертификат EUROPASS – Мобилност)

•        Разпространение на резултатите

Меню на сайта
СНИМКИ
Новини
[2021-04-14]
Непознатият Раковски (0)
[2021-04-11]
200 години от рождението на Раковски (0)
[2021-02-19]
Технологична работилница в ПГ (0)
Търси
Форма за вход
Copyright MyCorp © 2021