Професионална гимназия "Г. С. Раковски"  

Вторник, 2018-02-20, 9.02.44

Влезли сте като Гост | Група "Гости"Добре дошли Гост | RSS


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
"Георги Сава Раковски" гр. Костенец

 

Специалности

ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Прием след завършен VІІ клас

Дневна форма на обучение

НОВО!

Професия  "Техник на транстпортна техника "

Специалност "Автотранспортна техника” - ІІI кв. степен

 

Професия: „Организатор на туристическа агентска дейност”

с интензивно изучаване на испански език

Специалност "Организация на туризма и свободното време " - ІІІ кв. степен

Приемни изпити са тестовете по БЕЛ и математика от външното оценяване

 

Прием след завършен VІІІ клас:

 

Професия: "Мащинен техник"

Специалност "Технология на машиностроенето " - ІІІ кв. степен

 

Професия: "Моделиер-технолог на облекло"

Специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил " - ІІІ кв. степен

 

Задочна форма на обучение:

Прием след 8 клас

Професия : "Оператор в производството на облекло"

Специалност "Производство на облекло от текстил" - ІІ квалификационна степен

 

 

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”

Специалност „Организатор на туризма и свободното време”

Туристическият агент е консултант и организатор в туризма и пътуванията. Информира и консултира клиентите при избора на туристическа дестинация, подготвя и организира пътувания в страната и чужбина и настаняване в хотели, избира и определя начините на транспортиране и цените за исканите услуги според желанията на клиентите и избраните от тях дестинации.

Учебните практики се реализират в заведения и хотели на територията на Община Костенец, Община Долна баня и Курортен комплекс Боровец. Те провеждат своята учебна практика в мотел "Долна баня”, хотел "Невен” – Момин проход и хотелите "Самоков ” и "Рила” в курорт Боровец и в специално оборудвания кабинет в училището, съобразен с европейските стандарти.

Учениците участват в обслужването на туристите в обектите. Разпределени са да работят в отделни звена в обектите на различни позиции на ротационен принцип, което допринася за усъвършенстване на операциите от цялостното обслужване на гостите.

Учениците придобиват знания и умения за организацията на обслужване в хотел, ресторант, кухня и се научават да работят в екип и да поемат лична отговорност.

Завършилите специалността могат да работят като:

 • туристически агент
 • екскурзовод
 • администратор в хотел
 • аниматор
 

Професия "Техник на транстпортна техника "

Специалност "Автотранспортна техника” - ІІI кв. степен

Професията е актуална и търсена от представителите на бизнеса в района и страната. След успешно завършване на образователната степен се предоставя отлична възможност за реализация и атрактивно заплащане.

Учениците ще се обучават в диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, управление на транспортна фирма и ще придобият свидетелство за управление на МПС, категория В.

Обучението включва изнесена учебна практика в транспортни и авторемонтни фирми, където учениците ще работят със съвременна диагностична апаратура, съоръжения и техника.

Възможностите за реализация включват:

• Работа в местни и международни фирми за транспорт и логистика

• Контролни дейности в автотранспорта

• Техници на транспортни средства в автосервизи

• Водачи и оператори на транспортни средства в селското и горското стопанство

• Управление на собствена фирма за сервиз и транспортно обслужване

Обучението предоставя възможности за участие в европейски проекти и програми за обмен.

Дипломата за завършено образование и Свидетелството за професионална квалификация дават предимство при кандидатстване във висши технически училища.

 

Професия „Машинен техник”

Специалност „Технология на машиностроенето”

Специалността е универсална, защото е свързана с изучаване на техническо оборудване, което съществува и работи във всички съвременни производства.

Успешно завършилите придобиват основни знания и умения за машинен техник, което е добра гаранция за успешна реализация като изпълнителски и ръководни кадри в малки и големи предприятия в областите:

 • машиностроене
 • електропромишленост
 • битова техника
 • сервизна дейност
 • уредостроене
 • транспортобслужваща сфера
 • инструментално производство

В професията „Машинен техник” се подготвят кадри с професионални компетенции за изработване на детайли за металорежещи машини. Теоретичната и практичната подготовка включва знания и умения, свързани с устройството на машините, задвижването, настройките и управлението им, както и избор на технология за изработването на детайли, избор на инструменти и заготовки. Изучават се специфични операции във връзка с ремонта и поддръжката на стругове, фрези и шлифовъчни металорежещи машини. В процеса на обучение задължително се използват чертежи, конструктивна и технологична документация, както и справочни материали, отговарящи на българските и европейски стандарти.

Професия „Моделиер – технолог на облекло”

Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Обучението по професията се извършва във взаимна връзка с общообразователните учебни предмети, съгласно учебните планове и програми, одобрени от МОМН. Особено важно за формиране на професионалните компетенции у учениците са часовете по учебна и производствена практика, провеждащи се в специално оборудвана за целта учебна работилница, както и в предприятия и фирми на територията на община Костенец. В процеса на обучение учениците придобиват качества: прецизност, креативност, иновационни нагласи, естетически усет – важни за бъдещата им професионална реализация.

Кадрите завършили тази професия имат възможност за реализация като:

 • дизайнери
 • моделиери
 • технолози на облекло
 • организатори на технологичния процес в шевната промишленост

Професия „Екскурзовод”

Специалност "Екскурзоводско обслужване"

Ако желаете да работите в областта на туризма, да печелите нови приятели от страната и чужбина, професията „ЕКСКУРЗОВОД” е най-подходяща за Вас.

Обучението по екскурзоводство Ви дава възможност да придобиете необходимите знания и практически умения и да получите Свидетелство за професионална квалификация -  професия "ЕКСКУРЗОВОД". Насочвайки се към тази специалност, вие ще можете и ще знаете как да приемате, регистрирате, настанявате индивидуални и организирани туристически групи, да прилагате национални и международни системи за категоризация, да работите с информационно-резервационни системи.

Придобитата квалификация Ви дава възможност за реализация в:

 • туристически агенции;
 • хотели и туристически обекти;
 • музеи и национални забележителности;
 • етнографски и развлекателни комплекси.

 Специалността Ви отваря врати за работа по целия свят като екскурзоводи на свободна практика.

Професия „Шлосер”

Специалност "Шлосерство"

 

Успешно завършилите специалността придобиват основни знания и умения за ръчно изработване на метални изделия, струговане, фрезоване и заваряване, което е добра гаранция за успешна реализация в малки и големи предприятия в областите:.

 • машиностроене
 • електропромишленост
 • битова техника
 • сервизна дейност
 • уредостроене
 • транспортобслужваща сфера
 • инструментално производство

Учениците, завършили 8 клас, получават свидетелство за основно образование и право за придобиване на нови професии и специалности.

 •  

Професия „ШИВАЧ”

Специалност „ШИВАЧЕСТВО”

Успешно завършилите специалността извършват ръчни операции и могат да работят с основни видове шевни машини , изработват изделия с битово предназначение, могат да работят със съоръжения за влаготоплинна обработка, което им дава възможност да се реализират в

Могат да се реализират в:

 • ателиета
 • шивашки предприятия
 • модни къщи
 • галантерии

Важни срокове за прием след 7 клас http://pgr.ucoz.com/index/priem_sled_7_klas/0-20

Важни срокове за прием след 8 клас http://pgr.ucoz.com/index/priem_sled_8_klas/0-21

Меню на сайта
СНИМКИ
Новини
[2017-05-08]
ЦАРИ МАЛИ ГРАД (0)
[2017-04-23]
Отворени врати 2017 (0)
[2017-04-07]
Ден на отворените врати (0)
Търси
Форма за вход
Copyright MyCorp © 2018